|koerier|31 / 2017

Statement

|het ontwerp instituut| bestaat vijf jaar. Dat geeft aan dat er in een behoefte wordt voorzien en dat de expertise en kennis die wordt aangeboden op een goede manier terecht komt. Ik denk dat we kunnen stellen dat het tuinontwerp in Nederland er nieuwe accenten heeft bijgekregen die nu tot wasdom en volwassenheid komen. De cursisten van het eerste uur zijn doorgegroeid als ontwerpers, die voor een mening en opvatting staan en op een frisse en originele wijze het ontwerpvak uitoefenen. Er worden meer en meer docenten betrokken, allemaal kenners op hun eigen vakgebied. Inhoudelijk en artistiek heeft het tuinontwerp in ons land een impuls gekregen en is geëvolueerd.
Daarnaast is er een sterk platform ontstaan, waar veel ontwerpers elkaar ontmoeten en ervaringen en kennis uitwisselen met elkaar. Dat krijgt een eigen leven en dynamiek en belooft veel spannends voor de toekomst.
Op dit pad zal |het ontwerp instituut| verder gaan en stimulerende en inspirerende zaken blijven opzetten, nieuwe impulsen geven en telkens weer de grens van het ontwerp en de samenwerking met andere disciplines opzoeken.

Michel Lafaille


 

Gratis Open Lesdagen

Lang niet iedereen weet hoe er bij |het ontwerp instituut| wordt lesgegeven en wat het verschil is met de reguliere onderwijsinstellingen. De lessen raken een meer beschouwende en artistieke kant van het tuinontwerp. Daarnaast is er ook onderricht over de methodiek van het stappenplan, lineair en puntsgewijs. Aan de ene kant dus abstract en poëtisch, aan de andere kant ordelijk en precies. Een combinatie die veel meer rijkdom biedt dan men op voorhand vermoedt. Daarom is het moeilijk om zich een voorstelling te maken bij wat de cursussen inhouden. En als oud-cursisten spreken over zelfontplooiing, weet men niet altijd wat men zich daarbij moet voorstellen.
Om een inkijkje te geven in de formule, nodigen we geïnteresseerden uit voor één van de twee gratis lesdagen die worden aangeboden op maandag 28 augustus en woensdag 30 augustus aanstaande. Twee ‘normale’ cursusdagen van 09u30 tot 16u30. In het ACEC gebouw te Apeldoorn. Michel Lafaille zal de hele dag lesgeven, hoorcollege en werkcollege en er zullen enkele oefeningen gedaan worden. Zo kan iedereen zelf bepalen of men aansluiting vindt bij de aanpak en de lesstof, wat het niveau is en hoe de sfeer en de inrichting van de omgeving.
Deze dag wordt gratis aangeboden; wel vragen we 15 euro als bijdrage voor de horeca van die dag (koffiearrangement, warme lunch). Die reken je ter plaatse rechtstreeks af met de horecaverantwoordelijke.

Reageer snel op deze uitnodiging en stuur ons een e-mail via info@ontwerpinstituut.nl, waarna wij alle details toesturen.

Deelname aan deze dag verplicht tot niets, en is enkel en alleen bedoeld om kennis te maken met de leerstof en de onderwijsmethode. Zowel van de cursus ONTWERPKUNDE VOOR TUIN EN PARK als van CREATIEF ONTWERPEN. De overige cursussen worden uitgebreid toegelicht.


 

Interview Jacqueline van der Kloet

Met zes belangrijke deelnemers aan het afgelopen O’FEST 2017, heeft journalist Peter van Steen een uitgebreid gesprek gehad en dit in een interviewvorm opgeschreven.
Deze zijn alle zes gratis te downloaden en te lezen op www.ofest.nl, als extra service van het ontwerp instituut, als organisator van het Festival van het Tuinontwerp. Dit ter verdieping van het vakgebied. 

Jacqueline van der Kloet die als curator optreedt met tien ontwerpers van beplantingsborders, vertelt over het Sprengenpark Project:

... ‘Mijn opzet was een logisch verloop van de borders door het hele park te creëren, omdat het niet goed zou zijn als ze op één bepaalde plek in het park zouden komen. Daardoor zou de balans in het hele park verloren gaan. Ik heb ze daarom zo gesitueerd dat ze van links naar rechts door het park een vloeiende lijn vormen en dat ze ook qua vorm min of meer op elkaar zijn afgestemd. Wie straks door het park loopt,
zal zien dat er kleurvakken zijn die enig verband met elkaar hebben. Bovendien zullen de bestaande heestervakken ook enig verband geven, waardoor op een heel mooie manier meer eenheid en evenwicht in het park wordt gebracht.’ ...


 

 
 
 

 

Start Cursussen Najaar 2017:
Creatief Ontwerpen: dinsdag 19 september (10 x)
Ontwerpen met Beplanting: woensdag 20 september (10 x)
Ontwerpkunde tuin en park: donderdag 21 september (10 x)
Schetsen en opwerken: vrijdag 22 september (3 x)