|koerier|35 / 2017

Overdracht van kennis

Drie belangrijke aspecten die de kunst van het ontwerp onderbouwen zijn terug te vinden in de thema’s van de cursussen die volgende maand starten: Ontwerpkunde, Beplanting en Schetsen. Niet alleen zijn het vakkundige vaardigheden, als men ze onder de knie heeft zijn het vooral manieren van denken en van benadering van het werk dat men als ontwerper dient te leveren.

Ten eerste: de opdracht goed begrijpen en voor zichzelf kunnen voorstellen, niet op de automatische piloot werken of vanuit de details een totaal proberen te vinden.
Ten tweede: het ontwerp vertalen in de beplanting, keuze van de soorten en motivering van de combinaties. Zowel in tuin als in openbare ruimte.
Ten derde: het maken van de eigen notities in korte impressies, de visualisatie tijdens een gesprek met de opdrachtgever en de opwerking van de presentatietekening.

Vraag de studiegidsen aan via info@ontwerpinstituut.nl en beslis welke voor u op dit moment het meest geschikt is.


 

Ontwerpkunde

Niet iedereen kan de tijd vrijmaken voor een jarenlange opleiding, dus is de essentie van de ontwerpmethodiek beknopt teruggebracht tot deze tien dagen intensieve studie. Als een totale opfrissing.

Doordringen tot de kern van de opdracht die gemaakt moet worden, dat is de opzet van deze cursus ‘Ontwerpkunde voor tuin en park’.  De motivatie van cursisten was dikwijls dat zij aangaven teveel vanuit een routine te ontwerpen en meer ruimte wilden geven aan een creatieve benadering. Het gevoel ontwerper te zijn weer te laten herleven. Dat gebeurt in deze lessenreeks doordat de kennis wordt aangescherpt en ieders eigen kunnen en kennen weer iets naar voren wordt gebracht. 
Start op donderdag 21 september 2017, tien weken lang.


 

Kennis van beplanting

In de cursus van Sanne Horn ‘Ontwerpen met Beplanting’ wordt gewerkt aan het beplantingsaspect van het ontwerpen (de kennis en inzet), waardoor iedere ontwerper en elk ontwerp zo uniek en bijzonder wordt.
Want ontwerpen met beplanting is niet zo eenvoudig. We zien een mooi beeld van wuivende grassen en bloeiende planten voor ons. Maar welke soorten doen het goed in ons plangebied en hoeveel onderhoud hebben deze planten nodig? Hoe is het beeld in de winter, of hoe ziet het er over 10 jaar uit?

Deze tiendaagse opleiding is meer dan enkel het leren van eigenschappen van plantsoorten of het toepassen van bepaalde combinaties. De plantenkennis en het gevoel voor esthetica vormen de basis voor elke ontwerper en beplantingsexpert, maar er is ook een groot deel van het werk waar weinig over gesproken wordt en dat het werkelijke onderscheid maakt bij beplantingsplannen. Dat is de expertise en het inzicht. Sanne Horn leert over deze belangrijke onderdelen.
Start op woensdag 20 september 2017, vervolgens tien weken lang.


 

 

Schets en tekening

Elke ontwerper kent de situatie: men bezoekt een nieuwe locatie en moet zoveel mogelijk indrukken opslaan om ze later, aan de tekentafel, weer op te kunnen roepen en wel met hun juiste inhoud en beleving. Het is dus zaak zich in het kijken te verdiepen en te leren schetsen te maken, die de sfeer en situatie goed weergeven. Of het nou gaat om een tuin die men bezoekt, een stedenbouwkundig plan bekijkt, een beplanting of een groenstructuur analyseert, waarnemen en de essentie noteren is van het grootste belang.
Maar hoe leer je de essentie van een plek te ontleden? Hoe zorg je daarvoor als je tegelijk wordt afgeleid door het programma van eisen dat moet gerealiseerd worden en toch oog te hebben voor de plek of tuin of park en de juiste sfeer daarvan te ontdekken?

Tuin- en landschapsarchitecte Loes Lijmbach geeft onderricht in het schetsen. Zij heeft 26 jaar lang het vak ‘Ontwerpen’ gedoceerd aan Van Hall Larenstein en heel veel jonge ontwerpers de liefde voor het schetsen bijgebracht tijdens haar beroemde ‘schetsweken’.
De drie praktijkdagen starten op vrijdag 22 september 2017.


 

 
 

 

NOTEER ALVAST
DE ONTWERPTAFEL
VRIJDAG 4 NOVEMBER 2017