|koerier|39 / 2017

Natuur in Tuinontwerp

Deze vijfdaagse cursusreeks ‘Natuur in het Tuinontwerp’ zal de deelnemer in staat stellen bewuster om te gaan met deze thematiek en leren om zelf oplossingen te vinden op dit gebied. Het gaat niet zozeer over plantkunde of biologie, maar wel over het inzetten van de beplanting in een ontwerp, van tuinen of kleine plekken in de openbare ruimte, op een natuurlijke manier, zonder in namaaknatuur te vervallen.  Over natuurelementen in de schaal van de tuin en het park.
Hoe is natuur toonbaar te maken in een ontwerp? Hoe de verbondenheid van de mens betrekken? Daarnaast wordt gewerkt aan kleine opdrachtjes ter verduidelijking. Dit gebeurt in atelierverband, met elkaar.
Ten derde zijn er de hoorcolleges van de docenten op het gebied van natuurontwikkeling en ecologie. Dat zijn de specialisten van Nederland: Wankja Ferguson over beplanting voor insecten;  Wouter van Eck (zie foto in zijn voedselbos) over de aanleg van voedselbossen en tuinen vol voedselopbrengst; Leo Goudzwaard over loofbomen en hun ecologische waarde.
Michel Lafaille belicht de houding van de mens op de natuur en vertelt over de vormgeving met natuur.
Vijf vrijdagen, start is op 13 oktober 2017. Vraag de studiegids met alle info via info@ontwerpinstituut.nl.


 

Ontplooiing als Ontwerper

Het begrip ‘Tuinarchitectuur’ is de hoogste graad in de diverse fases die te maken hebben met het ontwerpen van tuinen. Elke fase heeft eigen specifieke kennis en kunde. Elke fase staat op zich en vloeit voort uit de andere. Trapsgewijs gaan deze stappen van concrete zaken zoals de verschillende onderdelen waar de tuin uit bestaat (planten, materialen, bomen), de verwezenlijking van het programma van eisen, via de kennis van ingewikkelder processen (ecologie, bodemleven), tot aan de abstractie en finesse van het ontwerp.
De tuinarchitectuur pakt dit alles tezamen tot een geheel, waarin de onderdelen vervlochten zijn in een unieke wereld die te zien en te beleven valt.

Belangrijke onderdelen voor de tuinarchitectuur zijn
  de ruimte, die gemaakt wordt
  de tijd, die er heerst en men er wil besteden
  de beleving, die overgebracht wordt en een herinnering zal zijn
  de uitdrukking, van het geheel als aparte wereld
  de inspiratie van de plek.

Deze vijf elementen waarmee men creëert worden behandeld en verklaard. Start op dinsdag 24 oktober aanstaande, vijf dinsdagen na elkaar. Vraag de studiegids.

Op de foto Les Jardins Fruitiers de Laquenexy, Metz.


 

Gefeliciteerd Laura Knoops

Afgelopen weekeinde werden bij het Appeltern Tuinenfestival de drie Gouden Potloden van dit jaar verkozen door een aanwezig publiek dat kon stemmen.
In de categorie ‘Materiaalgebruik en Beplanting’ won ontwerpster Angelique Nossent met haar tuin ‘Doorkijk’. In de categorie ‘Meest inspirerende tuin’ en vervolgens de categorie ‘Beste Tuinontwerp’ won Laura Knoops beide prijzen met ‘Gevangen in Schaamte’. Het aanwezige publiek duidde haar via de stembiljetten als duidelijke winnaar aan.

Op de foto staat de ontwerpster, geflankeerd door haar beide ambassadeurs, het kunstenaarsechtpaar Adelheid en Huub Kortekaas, die een vurig pleidooi hielden voor het publiek over haar tuinontwerp.


 

 

 

DAG V/D OPENBARE RUIMTE
JAARBEURS UTRECHT
STAND 2.4.16
27 en 28 september 2017