|koerier|40 / 2017


De drie Gouden Potlood-prijzen zijn ook dit jaar weer aangeduid door het publiek, bestaande uit genodigden en vakgenoten, tijdens een bijeenkomst op Appeltern, waarbij de respectievelijke ambassadeurs van de tuinen een pleidooi afstaken. Zij vertelden op een eigen en oorspronkelijke manier waarom men voor die of die tuin moest kiezen bij het uitbrengen van een stem.
Kwaliteit van de ontwerpen, de vurigheid van de sprekers, het mooie weer, de fijne ambiance... ze werkten allemaal mee. Angelique Nossent en Laura Knoops werden de gelukkigen, die laatste zelfs dubbel gelukkig vanwege twee prijzen die ze veroverde met haar ontwerp ‘Gevangen in Schaamte’.

Voor diegenen die nog moeten gaan kijken, dat kan nog heel de maand oktober en november. Dan weer vanaf de lente komend jaar, maar, geef toe, dat is te ver weg. Hierboven vindt u  een analytisch schema van de looplijnen en richtingen van de acht tuinen. Sprankelend te zien, hoe divers ze zijn en een andere benadering hebben al is het oppervlak exact hetzelfde: 10 x 10 meter. De toeschouwer kijkt of betreedt vanuit de onderste zijde.
Hieronder ziet u de verhouding van de looplijnen met de aanwezige massa. Die massa is door de ontwerper ingezet om een bepaald effect te bereiken: een landschap (tuin 1), een object (tuin 2, 4 en 7) of een barrière (tuin 2, 4, 5, 8). In de overige (tuin 3, 5, en ook 8) is de massa een andere wereld die de bezoeker moet binnen treden en onderdeel van worden. In beide schematische weergaven is de werking van en met elkaar goed te zien. Een eenvoudige analyse leert ons dus meer dan een heel verhaal.
Door de cursusdag ‘analyses maken’ leer je deze kennis in te zetten en op een snelle manier dergelijk onderzoek te doen, hetgeen altijd zal helpen bij het ontwerpwerk. Men kan gestructureerd en verantwoord werken. Start is donderdag 23 november 2017. Lees verder op de website.
 
Het analytisch kijken naar eigen ontwerpen leert men ook tijdens De Ontwerptafel die plaats vindt op vrijdag 3 november aanstaande, van 09u30 tot 16u30 in Apeldoorn.


 

 

 

NATUUR IN TUINONTWERP
5 DAAGSE CURSUS
VOOR EEN BETER BEGRIP
VAN NATUURWAARDEN
START VRIJDAG 13/10/2017